Caribbean Art Heritage Open Call – Grant

Are you affiliated with a museum, cultural heritage or visual arts related organisation in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius or Sint Maarten? Does your organisation contribute to the visibility of the visual arts and/or heritage on the islands? For example, through public presentations, reassessment of collections or multifaceted activity programmes? Or does your organisation have good ideas about the sustainable exchange of knowledge, research, partnerships or professionalising the arts and culture sector? Then you might be eligible to make use of the Caribbean Art Heritage Open Call.

For whom

This open call is directed at museums, heritage organisations and visual arts institutions in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius and Sint Maarten. The objective of this call is to provide a contribution to cultural heritage and visual arts organisations, enabling them to develop over the long-term. This call is part of a wider-ranging pilot project that aims to map out Caribbean visual arts and cultural heritage practices, in order to ensure our funding policy for applicants in this region is as inclusive as possible.

How much

The Mondriaan Fund is able to grant a fixed amount of €5,000, €10,000 or €20,000. The Mondriaan Fund awards a maximum of 90% of a project’s total costs. The total budget available for this open call is €250,000.

Applications can be submitted until 16 May 2022 before 5 PM timezone the Netherlands (CET)/ 11 AM timezone Caribbean (AST)


Ben je verbonden aan een museum, erfgoed- of beeldende kunstinstelling op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Draagt jouw organisatie bij aan het zichtbaar maken van beeldende kunst en/of erfgoed op de eilanden? Door bijvoorbeeld publieksgerichte presentaties, herwaardering van collecties of veelzijdige activiteitenprogramma’s? Of heeft jouw instelling goede ideeën over duurzame uitwisseling van kennis, onderzoek, samenwerking of professionalisering van de kunst- en cultuursector? Misschien kun je gebruik maken van de Open Oproep Kunst Erfgoed Cariben.

Wie komt in aanmerking

De open oproep is gericht op musea, erfgoedinstellingen en beeldende kunstinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De oproep heeft als doel het leveren van een bijdrage aan erfgoed- en beeldende kunstorganisaties waarmee deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De oproep is onderdeel van een bredere pilot om meer inzicht te krijgen in de Caribische beeldende kunst- en erfgoedpraktijk om het fondsbeleid voor aanvragers in deze regio zo inclusief mogelijk te maken.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds kan een vaste bedrage toekennen ter hoogte van € 5.000, € 10.000 of
€ 20.000. De bijdrage van het Mondriaan Fonds bedraagt maximaal 90% van de totale begroting van het project. Het beschikbare budget voor de open oproep is € 250.000.

Aanvragen kon tot en met 16 mei 2022 voor 17:00 uur Nederlandse tijd (tijdzone Central European Time)/ 11:00 uur Caribische tijd (tijdzone Atlantic Standard Time).

Event Details
Event Details